Lấm Bẩn Yêu Thương

Home / Chưa được phân loại / Album / Lấm Bẩn Yêu Thương

Ba Mẹ ơi, hôm nay chúng con được tự tay mình xúc đất và gieo những hạt đậu nhỏ xinh vào bình đấy ạ.
Chúng con rất vui vì từ hôm nay chúng con được chờ đợi những hạt đậu nảy mầm ba mẹ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *