NBA Jerseys Wholesale CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO VIỆT - Vietstar Preschool

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO VIỆT

Home / CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG MẦM NON SAO VIỆT

Chúng tôi, VietStar Preschool cam kết  triển khai chương trình dạy kỹ năng tiếng Anh cho các em tại trường từ thứ 2 đến thứ 6.  Chương trình đã khởi động từ ngày 15/08/2017, 100% giáo viên nước ngoài trực tiếp hướng dẫn. Chương trình học Tiếng Anh tại VietStar Preschool đã bao gồm trong chương trình học mà không thu thêm bất cứ khoản học phí nào.
Đây là một điều kiện rất tốt cho các em học tiếng Anh trong 4 năm liên tiếp tại trường, đến khi vào lớp 1 là các em đã có thể nói được tiếng Anh, giúp các em có niềm đam mê đối với môn học Ngoại ngữ. Đặt nền tảng vững chắc cho các em trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.


 Cheap Jerseys Online