Giới thiệu về Viet Star

Home / Chưa được phân loại / Giới thiệu về Viet Star

Tầm nhìn:

Hình thành cộng đồng giáo dục mang tầm vóc và chuẩn mực tiên tiến, hiện đại, quốc tế. Phấn đấu trở thành một phần của cộng đồng giáo dục quốc tế.

Sứ mệnh:

Viet Star với sứ mệnh giáo dục, ươm mầm tài năng của trẻ thơ ngay từ nhỏ, đào tạo trẻ em, trang bị cho trẻ em những kiến thức, kĩ năng nền tảng, thể chất, nhận thức, tinh thần của một công dân toàn cầu, để giúp các em bước lên những cấp bậc cao hơn trong học tập và rèn luyện.

Giá Trị Cốt Lõi:

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *